Pravidla a podmínky

Statut Pro-Am

„Pro-Am“

Taneční páry ve spojení profesionál – amatér.

„Profesionál“

Učitel/trenér  s licencí profesionála nebo trenéra a/nebo s vytančenou výkonnostní třídou pod hlavičkou národní taneční federace/asociace.

„Amatér“

Student individuální výuky pod vedením trenéra-profesionála.

“Amatér” se od “profesionála” liší tím, že výuka tance, vedení tanečních kurzů či realizace tanečních show nejsou zdrojem jeho přijmů.

Zařazení Amatéra do soutěžní třídy

Soutěží se v kategoriích: Newcomer, Pre-Bronze, Bronze, Silver, Gold, Diamond (ve světě známé jako Gold Star). Zařazení Amatéra do soutěžních tříd určuje profesionální partner dle svého uvážení. Účast amatéra je povolena ve dvou po sobě následujících třídách (úrovních), a to ve stejných pro Single Dance a Multi Dance. Ve třídách, v kterých je povinný repertoár, musí dodržet předepsané figury dle katalogu figur.

Porota hodnotí Amatéra.

Důležité informace

Pro kompletní znění Soutěžních podmínek, Obchodních podmínek a Podmínek zpracování osobních údaů na ně klikněte.

“Split partnership”, kdy jeden profesionál tančí s více amatérkami/amatéry v jedné  konkrétní soutěži, není povolen. Tzn. např. v kategorii “A1 Single Dance Chacha Bronz Full” může profesionál startovat pouze s jednou partnerkou. V jiných soutěžích může startovat s dalšími parterkami.

Organizátoři soutěže nenesou odpovědnost za osobní věci a cennosti odložené mimo prostory k tomu určené, tzn. šatny soutěže.

Účastníci odesláním přihlášky potvrzují svůj dobrý zdravotní stav pro účast v soutěži DanceTime Gala Cup 2023.

Organizátor není povinen přerušit soutěž při nenastoupení páru na parket. V tomto případě nebude startovné vráceno. Počet míst v soutěži je omezen, organizátor si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku bez udání důvodu.

Účastník soutěže odesláním přihlášky vyjadřuje souhlas s filmováním a fotografováním v průběhu soutěže a dále s tím, že tyto materiály mohou být organizátorem použity pro upoutávky či propagační účely.

Na všechny účastníky soutěže DanceTime Gala Cup se vztahují pravidla a obchodní podmínky zveřejněná na stránce přihlašovacího formuláře.  Přihláškou do soutěže účastník zároveň akceptuje uvedená pravidla soutěže. Organizátor zároveň není povinen akceptovat přihlášku, případně akceptovat prodej vstupného a to bez nutnosti udání důvodu.

Vzhledem k ochraně tanečního parketu jsou vyžadovány chrániče na podpatky a je přísný zákaz používání olejů, pudrů a vody na parkety.

Storno podmínky

V případě stornování účasti na soutěži více než 30 dní před konáním soutěže se vrací celá platba, účtuje se pouze administrativní poplatek 500 Kč.

V případě stornování méně než 30 dní před konáním soutěže se platba za startovné, ani za vstupné na soutěž či ples nevrací.

Sylabus

Pro soutěže CLOSED platí katalog figur v následujícím znění:

Pro soutěže OPEN neplatí žádná omezení katalogu figur, kromě zákazu liftovaných figur.

Price money: TOP Teacher / TOP Student

Podmínky

Konečné umístění (dle počtu vstupů)
1. 5.000 Kč, min. 25 vstupů
2. 3.000 Kč, min. 20 vstupů
3. 2.000 Kč, min. 15 vstupů

Finální pořadí se určuje dle počtu vstupů za celý soutěžní den, podmínkou je minimální počet vstupů = zaplacených tanců (např. multidance silver kategorie se skládá z 5-ti tanců, tzn. 5 vstupů).
Vítěznou částku obdrží profesionál/ amatér v rámci  vyhlášení výsledků na konci soutěžního dne. Fyzická přítomnost je podmínkou pro obdržení ceny, při absenci se cena předává dalšímu přítomnému/přítomné v pořadí. Pro profesionální partnery je cena předávána v hotovosti, pro amatéry v podobě voucheru na další akce organizátora.

Menu
Top