Pravidla a podmínky

Statut Pro-Am

„Pro-Am“

Taneční páry ve spojení profesionál – amatér.

„Profesionál“

Učitel/trenér  s licencí profesionála nebo trenéra a/nebo s vytančenou výkonnostní třídou pod hlavičkou národní taneční federace/asociace.

„Amatér“

Student individuální výuky pod vedením trenéra-profesionála.

“Amatér” se od “profesionála” liší tím, že výuka tance, vedení tanečních kurzů či realizace tanečních show nejsou zdrojem jeho přijmů.

Zařazení Amatéra do soutěžní třídy

Soutěží se v kategoriích: Newcomer, Pre-Bronze, Bronze, Silver, Gold, Diamond (ve světě známé jako Gold Star). Zařazení Amatéra do soutěžních tříd určuje profesionální partner dle svého uvážení. Účast amatéra je povolena ve dvou po sobě následujících třídách (úrovních), a to ve stejných pro Single Dance a Multi Dance. Ve třídách, v kterých je povinný repertoár, musí dodržet předepsané figury dle katalogu figur.

Porota hodnotí Amatéra.

Důležité informace

Pro kompletní znění Soutěžních podmínek, Obchodních podmínek a Podmínek zpracování osobních údaů na ně klikněte.

“Split partnership”, kdy jeden profesionál tančí s více amatérkami/amatéry v jedné  konkrétní soutěži, není povolen. Tzn. např. v kategorii “A1 Single Dance Chacha Bronz Full” může profesionál startovat pouze s jednou partnerkou. V jiných soutěžích může startovat s dalšími parterkami.

Organizátoři soutěže nenesou odpovědnost za osobní věci a cennosti odložené mimo prostory k tomu určené, tzn. šatny soutěže.

Účastníci odesláním přihlášky potvrzují svůj dobrý zdravotní stav pro účast v soutěži DanceTime Gala Cup 2024.

Organizátor není povinen přerušit soutěž při nenastoupení páru na parket. V tomto případě nebude startovné vráceno. Počet míst v soutěži je omezen, organizátor si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku bez udání důvodu.

Účastník soutěže odesláním přihlášky vyjadřuje souhlas s filmováním a fotografováním v průběhu soutěže a dále s tím, že tyto materiály mohou být organizátorem použity pro upoutávky či propagační účely.

Na všechny účastníky soutěže DanceTime Gala Cup se vztahují pravidla a obchodní podmínky zveřejněná na stránce přihlašovacího formuláře.  Přihláškou do soutěže účastník zároveň akceptuje uvedená pravidla soutěže. Organizátor zároveň není povinen akceptovat přihlášku, případně akceptovat prodej vstupného a to bez nutnosti udání důvodu.

Vzhledem k ochraně tanečního parketu jsou vyžadovány chrániče na podpatky a je přísný zákaz používání olejů, pudrů a vody na parkety.

Storno podmínky

V případě stornování účasti na soutěži více než 30 dní před konáním soutěže se vrací celá platba, účtuje se pouze administrativní poplatek 500 Kč.

V případě stornování méně než 30 dní před konáním soutěže se platba za startovné, ani za vstupné na soutěž či ples nevrací.

Sylabus

Pro soutěže CLOSED platí katalog figur v následujícím znění:

Pro soutěže OPEN neplatí žádná omezení katalogu figur, kromě zákazu liftovaných figur.

Menu
Top