Prize money: TOP Teacher

UmístěníPrize MoneyMin # vstupů
1.15.000Kč30
2.10.000Kč25
3.5.000Kč20

Finální pořadí se určuje dle nasbíraných bodů za celý soutěžní den, podmínkou je minimální počet vstupů = zaplacených tanců (např. multidance silver kategorie se skládá z 5-ti tanců, tzn. 5 vstupů).

Vítěznou částku obdrží profesionál v rámci večerního slavnostního vyhlášení po skončení Team Match. Fyzická přítomnost je podmínkou pro obdržení ceny, při absenci se cena předává dalšímu přítomnému v pořadí.

Umístění1-2 tance3-5 tanců
1.8 bodů20 bodů
2.7 bodů15 bodů
3.6 bodů10 bodů
4.5 bodů8 bodů
5.4 body6 bodů
6.3 body4 body
7.2 body2 body
8.1 bod2 body
9.4 body5 bodů

Statut Pro-Am

Pro-Am: taneční páry ve spojení profesionál – amatér.

Profesionál je učitel/trenér/tanečník s licencí profesionála nebo trenéra ,a/nebo s vytančenou výkonnostní třídou pod hlavičkou národní taneční federace/asociace.

Amatér je student individuální výuky pod vedením trenéra-profesionála.

Student se v minulosti v dané disciplíně neúčastnil jiných amatérských nebo profesionálních soutěží pod hlavičkou národní taneční federace/asociace mimo soutěží Pro-Am. Výjimkou jsou soutěže kategorie Hobby bez časového omezení, a dále soutěže nejnižší úrovně, které tanečník/tanečnice tančili před více než 5-ti lety. V soutěži Diamond mohou startovat i amatéři se soutěžní praxí z vyšších výkonnostních tříd, které tanečník/tanečnice tančili před více než 5-ti lety.

V určitých případech může organizátor soutěže požádat taneční školu, případně národní federaci/asociaci o potvrzení statusu osoby Amatéra nebo Profesionála, a rozhodnout o jeho účasti v soutěži.

Pár je definovaný jako muž a žena. Toto pravidlo se vztahuje na všechny soutěže Pro-Am.

Zařazení Amatéra do soutěžní třídy

Zařazení Amatéra do soutěžních tříd určuje profesionální partner dle svého uvážení. Účast amatéra je povolena ve dvou po sobě následujících třídách (úrovních), a to ve stejných pro Single Dance a Multidance. V třídách ve kterých je povinný repertoár, musí dodržet předepsané figury dle katalogu figur (viz. sekce Sylabus).

Porota hodnotí Amatéra.

Důležité informace

"Split partnership", kdy jeden profesionál tančí s více amatérkami/ amatéry v jedné soutěži není dovolen

Organizátoři soutěže nenesou zodpovědnost za osobní věci a cennosti odložené mimo prostory k tomu určených, tzn. šatny soutěže.

Účastníci odesláním přihlášky potvrzují svůj dobrý zdravotní stav pro účast v soutěži DanceTime Gala Cup 2020.

Organizátoři soutěže nemusí zastavit soutěž, pokud pár nenastoupí na parket na svoji skupinu. Pokud pár nenastoupí na svoji skupinu, startovné nebude vráceno.

Účastníků soutěže svým odesláním přihlášky vyjadřuje souhlas, aby byl filmován nebo fotografován v průběhu soutěže, nebo aby byl viděn na nahrávkách, upoutávkách, nebo propagačních materiálech.

Na všechny účastníky soutěže DanceTime Gala Cup se vztahují pravidla zveřejněná na www.dancetimecup.cz. Přihláškou do soutěže účastník zároveň akceptuje uvedená pravidla soutěže.

Vzhledem k dobovým barokním parketám jsou vyžadovány chrániče na podpatky a přísný zákaz používání olejů a pudrů na parkety.

Storno podmínky

V případě storna startu na soutěži více než 30 dní před konáním soutěže se vrací celá platba, účtuje se administrační poplatek 500Kč.

V případě storna méně než 30dní, se platba za startovné nevrací

DanceTime Gala Cup PRO-AM

DanceTime Gala Cup PRO-AM Single Dance STT/LAT jsou soutěže otevřené pro domácí i zahraniční účastníky v jednotlivých tancích. Soutěží se ve třídách Pre-Bronze, Bronze, Silver, Gold a Diamond. Pro soutěže platí katalog figur (sylabus, ISTD/WDSF, ČSTS – pre-bronz = E, bronz = D, silver = C ) předepsaný pro jednotlivé úrovně, s výjimkou Gold OPEN, Diamond kde jsou variace bez omezení

DanceTime Gala Cup PRO-AM Multidance STT/LAT jsou soutěže otevřené pro domácí i zahraniční účastníky v kombinaci 4-5ti tanců. Soutěží se ve třídách Bronz, Silver a Gold. Pro soutěže platí katalog figur (sylabus, ISTD/WDSF, ČSTS – pre-bronz = E, bronz = D, silver = C ) předepsaný pro jednotlivé úrovně, s výjimkou Gold OPEN, Diamond, kde jsou variace bez omezení.

Team Match je soutěží družstev, kdy každé obsahuje vždy po 3 amatérech. Takto sestavená družstva soupeří proti ostatním týmum taktéž ve složení 3 amatérů. Počet profesionálů v týmu může být 1-3. Soutěží se v latinsko-amerických tancích: samba, chacha, jive a to bez omezení figur.

Sylabus

V soutěžích DanceTime Gala Cup rozdělených do tříd, je předepsaný povinný repertoár. Páry musí dodržet předepsané figury dle sylabu ISTD (připouští se i WDSF). Počet figur neovlivňuje hodnocení odborné poroty. Nedodržení katalogu figur má za následek snížení hodnocení nebo i vyloučení ze soutěže v případě rozhodnutí odborného dozoru. Sylabus ISTD k zobrazení zde: STT a LAT

V soutěžích OPEN jsou dovolené otevřené choreografie bez liftů.

Soutěžní disciplíny a třídy

Newcomer STTW / T / Qkatalog figur STT
Pre-Bronze STTW / T / SF / Qkatalog figur STT
Bronze STTW / T / V / SF / Qkatalog figur STT
Silver STTW / T / V / SF / Qkatalog figur STT
Gold OPEN STTW / T / V / SF / Qbez omezení
Amatéři muži OPEN STT STTW / T / V / SF / Qbez omezení
Diamond STTW / T / V / SF / Qbez omezení
Newcomer LATS / CH / R / PD / Jkatalog figur LAT
Pre-Bronze LATS / CH / R / PD / Jkatalog figur LAT
Bronze LATS / CH / R / PD / Jkatalog figur LAT
Silver LATS / CH / R / PD / Jkatalog figur LAT
Gold OPEN LATS / CH / R / PD / Jbez omezení
Diamond LATS / CH / R / PD / Jbez omezení

Sylabus ISTD k zobrazení zde: STT a LAT

Délka tanců

Všechny tance se hrají podle počtu párů na parketě 1:00 – 1:30 min. Paso Doble 2 koruny.

zponzor.jpg, 61kB